Vaccinationer

Hästar vaccineras framför allt mot sjukdomarna hästinfluensa, stelkramp och botulism. Dräktiga ston kan även vaccineras mot så kallat abortvirus som är en infektion med Herpesvirus.

 

Hästinfluensa

Hästinfluensa orsakas av ett virus som är mycket smittsamt och ger feber, hosta och näsflöde som symtom men är normalt sett inte en livshotande sjukdom. Grundvaccinationen består av två sprutor med ca en månads mellanrum, oftast följt av en tredje spruta efter fem till sex månader. Därefter vaccineras hästen årligen, i vissa fall varje halvår. Alla ridhästar (och numera även travhästar) som ska tävla måste vara vaccinerade mot hästinfluensa. För att få tävla i ridtävlingar i Sverige får inte datumet för sista vaccination överstiga ett år. Mer information om tävlingsregler fås hos Ridsportförbundet och hos Svensk travsport. Där framgår även vilka karenstider som gäller efter att hästen vaccinerats.

 

Stelkramp (tetanus)

Stelkramp är en allvarlig livshotande sjukdom som orsakas av en bakterie som finns normalt i hästens omgivning. Bakterien kommer in i hästen via djupa sår. Alla hästar bör vara vaccinerade mot stelkramp vilket de flesta hästar i Sverige är. De har därmed ett bra skydd mot sjukdomen i de allra flesta fall. Grundvaccinationen består av två sprutor med ca en månads mellanrum, normalt från 4 månaders ålder, oftast följt av en tredje spruta efter fem-sex månader. Sedan rekommenderas vaccination med två till tre års mellanrum och vid djupare sårskador eller omfattande hovbölder om inte hästen nyligen är vaccinerad. Det rekommenderas även att vaccinera högdräktiga ston för att föra över skydd mot sjukdomen till fölet under dess första levnadsmånader.

 

Botulism

Botulism är en sällsynt men livshotande sjukdom som framför allt kan drabba hästar som äter hösilage eller ensilage. Om ett dött mindre djur hamnar i hösilage- eller ensilagebalen kan gifter bildas som gör hästen sjuk. Vaccination minskar risken för hästen att drabbas av sjukdomen. Grundvaccinationen består av tre sputor med en månads mellanrum, därefter vaccineras hästen årligen.

 

Abortvirus (herpesvirus typ 1/4)

Om ett dräktigt sto drabbas av en herpesvirusinfektion under dräktigheten kan detta leda till att fölet aborteras, ofta sent i dräktigheten. Infektionen kan ofta gå obemärkt förbi vid tiden för smitta men ibland kan milda luftvägssymtom ses och ibland även neurologiska symtom. Vaccination av stoet sker i 5:e, 7:e och 9:e dräktighetsmånaden. Det är även viktigt att om möjligt inte blanda dräktiga ston med tävlingshästar då dessa kan föra med sig smittan hem till stallet.

Tel: 070-570 79 80


Öppettider

Måndag 08.00-14.30
Tisdag 08.00-14.30
Onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-14.30
Fredag 08.00-16.30

Nås lättast på telefon mellan kl 8-9,

Svarar övriga tider i mån av
tid, lämna ett meddelande på
telfonsvararen så ringer jag upp!

 

I samarbete med